Geschiedenis

De goede verwachting

Op het wat we nu Vinkenterrein noemen stond een stelling houtzaagmolen (‘De Goede Verwachting’) bovenop een houtzagerij met balkenhaven en werf. De locatie van deze molen bevond zich op de zuidwestgrens van de Visbuurt (toen Nieuwstad genoemd) in een gebied dat toen de Ribbetjes werd genoemd. De locatie is nu beter bekend als het Vinkenterrein, nabij de Fabrieksgracht en Ruyhgweg.

‌‘De Goede Verwachting’ op zich heeft er niet lang gestaan en besloeg de periode 1824-1897. De eigenaren van de molen waren de gebr. Janzen, die tevens eigenaren waren van de meel- en trasmolen De Eendragt. In de omgeving van Nieuwstad (Visbuurt) waren meer houtzagerijen. Zo schreef de Helderse en Nieuwdieper Courant van 26 februari 1871: ‘In gezetenen, die in hun belang wensen gehoord te worden omtrent het bouwen van een molentje tot het zagen van hout op een bergplaats van gebr. Klein, aan de Bassingracht alhier, worden overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk besluit van 31 januari 1824, opgeroepen om zich te vervoegen aan het raadhuis der gemeente’. En het gemeentelijk jaarverslag uit 1871 noemt een houtzagerij van M.W. Ruijgh met een stoomtuig van vier paardenkrachten. Deze stoomhoutzagerij bevond zich niet ver van het complex van de houtzaagmolen ‘De Goede Verwachting’, op een gebied dat nu bekend is als de Ruyghweg.

‘De Goede Verwachting’ werd op zaterdagmiddag 4 september 1897 tijdens een hevige donderbui boven Den Helder door de bliksem getroffen. De Helderse Courant schreef toen: ‘De houtzaagmolen van de heren Janzen & co, achter de Sluisdijkstraat, was door het hemelvuur getroffen, zodat een ogenblik later vlammen en dikke rookwolken het luchtruim opstegen. De brandklokken begonnen te luiden en spoedig daarna zag men brandspuiten aansnellen. 

 De molen te redden bleek ondanks alle inspanning onmogelijk, die stortte na enige tijd met hevig gedruisch in elkander. Naar men ons mededeelde was alles tegen brandschade verzekerd en zal de molen niet meer worden opgebouwd’, aldus de Helderse Courant. Jan Oortgijsen kocht op 14 december 1897 na de brand het werfcomplex. Later zou op deze plek een stoomzagerij gebouwd worden.
in samenwerking met
Contact
Wilt u meer weten? 
‌Aarzel niet en neem contact op met de Helderse Molenstichting "De Onderneming". 

‌Helderse Molenstichting "De Onderneming"
Abel Tasmanstraat 14
1782 TE Den Helder

‌E: john@deheldersemolen.nl
T: 06 51 357 395

‌Rekeningnummer:
‌IBAN NL25 RABO 0335 6772 23
Follow us
Helderse Molenstichting "De Onderneming" is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).